Persoonlijke gegevens


*

*

*

**

*

*

*
Beursinfo

Aan 19 EUR per meter.

Bekijk het reglement

De prijzen voor standhouders worden doelbewust laag gehouden. Stands worden per lopende meter verhuurd en de prijs bedraagt 19 € per meter (incl. BTW). Na inschrijving worden u de praktische details meegedeeld.
 

Indien u zich wenst in te schrijven als standhouder, maar liever het inschrijvingsformulier per post wil ontvangen, stuur dan een bericht naar info@dipro.be.
 

Huidige inschrijving wordt slechts definitief bindend t.a.v. DIPRO bvba na schriftelijke bevestiging ervan door DIPRO bvba en betaling van de standprijs door de inschrijver.
Door de inschrijving erkent de inschrijver kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van DIPRO bvba, die de inschrijver uitdrukkelijk aanvaardt. Deze voorwaarden zijn te bekijken en te downloaden via de link hierboven.